FRISKVÅRDBIDRAG

OM          BEHANDLINGAR         FRISKVÅRDBIDRAG         KONTAKT

Hälsonyttan ingår i nätverket:  Friskvård & hälsa i Boden


  • Innehar ansvars och behandlingskadesförsäkring
  • Medlem i Skandinaviska förbundet för komplementär medicin


Det Friskvårdbidrag som du årligen är berättigad till av din arbetsgivare kan användas till massage!


Landstinget  -begär ett friskvårdsunderlag av din chef.

Privata - statliga  arbetsgivare enl gällande praxis. antingen åter efter utlägg eller faktureras

FMV och övriga anslutna till Wellnet Friskvårdsportal, logga in och boka.

Andra , fråga och kontrollera vad som gäller med din chef.


Rabatter utgår vid flertillfällensnyttjande!


© 2015 by Catharina H.Pedersen. All rights reserved.